Do 07.01.2024 máme dovolenku, objednávky vybavíme 07.02.2024.

info@zahradavil.eu

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Používaním webovej stránky a e-shopu zahradavil.eu vyjadrujete súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami, a považujete ich za záväzné.

Pred odoslaním objednávky si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Registrácia, nakupovanie

Prehliadanie webovej stránky a nakupovanie v internetovom obchode zahradavil.eu je možné aj bez registrácie. Registrácia však šetrí Váš čas: pri najbližšom nákupe už nemusíte udať svoje osobné údaje, stačí si vybraný tovar iba objednať.

Registrácia prebieha vyplnením registračného formuláru. Máte možnosť udať odlišnú doručovaciu a fakturačnú adresu, je však dôležité, aby na Vami udanej doručovacej adrese vždy bol niekto, kto balík prevezme.

Aby ste mohli nakupovať v e-shope musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami tu uvedenými. Odoslanie objednávky sa považuje za súhlas s obchodnými podmienkami. Osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo) udané pri registrácii, alebo pri objednávke sú použité výhradne na účely plnenia objednávky. Predávajúci neniesie zodpovednosť za nesprávne plnenie objednávky z dôvodu chybných údajov udanych klientom. Pri zadávaní objednávky je potrebné vyplnenie nasledujúcich údajov: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Bez týchto údajov systém objednávku nevie prijať. Zákazník má udaním ID právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich prípadnú opravu. Na už vystavenej faktúre zmena údajov nie je možná.

Užívateľ sa zaväzuje uhradiť všetky materiálne a imateriálne škody a tiež náklady (vrátane poplatkov za právne zastúpenie) prevádzkovateľpovi e-shopu, alebo tretej osobe, ktoré vznikli v dôsledku jeho neoprávneného používania webovej stránky. Za také je považované neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky užívateľom, ktoré je porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s možnosťou uplatnenia nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odmietnuť, alebo zrušiť registráciu klienta bez udania dôvodov. V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie svojej registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@zahradavil.eu. Vaše údaje budú následne z našej databázy vymazané.

Objednávanie tovaru

Pri predávaných výrobkoch sa nachádza tlačidlo „Kúpiť”. Kliknutím na túto ikonu vybraný tovar vložíte do košíka (tovar ešte nebol zakúpený). Následne sa zobrazí aktuálna hodnota košíka. Všetky výrobky, ktoré boli vložené do košíka, zastanú v ňom, pokiaľ si ich neobjednáde, prípadne ich z košíka neodstránite. Obsah košíka môžete kedykoľvek prekontrolovať, zmeniť, vymazať.

Ak ste s nakupovaním skončili, prekontrolujte obsah košika, potom si vyberte spôsob platby a následne kliknite na tlačidlo „Objednať”. Znovu skontrolujte správnosť údajov a ak je všetko v poriadku, potom kliknite na tlačidlo „Objednať tovar”.

Objednávky vybavujeme priebežne, každý pracovný deň medzi 9 - 17 hodinou. Zadanie objednávky je možné aj mimo uvedený časový interval. V prípade, ak je objednávka zadaná mimo pracovný čas, jej spracovanie prebehne nasledujúci pracovný deň.

Po odoslaní objednávky obdržíte e-mail o jej potvrdení, v ktorom zároveň oznámime aj možný termín dodania tovaru. Priemerná doba dodania tovaru zákazníkovi je 2-7 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Vyhradzujeme si právo čiastočne alebo úplne odmietnuť plnenie už potvrdenej objednávky. K neúplnému plneniu objednávky môže dôjsť iba po predchádzajúcej konzultácii s klientom. V prípade, ak bola cena objednávky dopredu uhradená, bude táto čiasta prevedená späť na bankový účet klienta.

Spôsob platby

Platbu online - s kreditnou kartou zabezpečuje Barion Payment Zrt., číslo MNB (Maďarská Národná Banka) licencie H-EN-I-1064/2013 Údaje o vašej kreditnej karte nevidíme.

V prípade doručenia na dobierku je platba realizovná formou dobierky. Pri zvolení doručenia balíka na dobierku je potrebné uhradiť kúpnu cenu spolu s poplatkom za dopravy dopravcovi, v hotovosti. Cena dobierky:

 • V prípade doručenia na Balíkomat účtujeme poplatok +1 Eur,
 • V prípade doručenia kuriérskou službou GLS + 4Eur.

V prípade platby na dobierku je platba hradená vždy v hotovosti kuriérovi pri prevzatí zásielky. Pri voľbe platby dobierkou je ku kúpnej cene pripočítaná aj cena dopravy.

Kúpna cena vybraného výrobku je uvedená na špecifickej stránke produktu. Ceny produktov na našej webovej stránke sú uvádzané vrátane DPH, a nezahŕňajú náklady za dopravu.

Dodacia podmienky

Cena doručenia zásielky je hradená zákazníkom. Výška tejto sumu sa do hmotnosti 5kg vyvíja nasledovne:

 • V prípade doručenia na balíkomat Zásilkovna s.r.o.: 4 Eur s DPH. Môžete si vybrať balíkomat a spôsob platby. V okamihu, keď je balík pripravený na vydanie v balíkomate, pošle Zásilkovna s.r.o. zákazníkovi sms s oznámením, ktoré obsahuje heslo potrebné na výdaj balíka.
 • Doručenie kuriérskou službou GLS:10 EUR (vrátane DPH). Cena doručenia zásielky nad 10 kg je vypočítaná individuálne.

V prípade, že cena zákazky presahuje 200 EUR (vrátene DPH), poštovné v rámci celého Slovenska hradí prevádzkovateľ e-shopu.

Pri platbe vopred bankovým prevodom pre zákazníka iné náklady nevznikajú.

V prípade platby na dobierku:

 • V prípade doručenia na Balíkomat účtujeme poplatok +1 Eur,
 • V prípade doručenia kuriérskou službou GLS + 4Eur.

Tovar bude odoslaný na požadovanú adresu prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS alebo spoločnosti Zásilkovna s.r.o

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Potvrdenie o prevzatí balíka podpíšte iba v tom prípade, ak ste skontrolovali obsah doručeného balíka, a jednotlivé položky objednávky. Reklamácie ohľadom neúplnosti doručenia zásielky po jeho prevzatí nebudeme akceptovať. Ak sa v balíku nachádza poškodený výrobok, žiadajte okamžité spísanie zápisnice a balík nepreberajte!

Odstúpenie od objednávky, výmena výrobkov

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu sú považované za uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky medzi kupujúcim a Prima Fort Kft. (majiteľ e-shopu). Všetky prijaté objednávky sú e-shopom zaevidované do jeho systému,  a v prípade potreby sú prístupné. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v maďarskom, alebo v slovenskom jazyku.

Kupujúci je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do ôsmych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Môže tak urobiť zaslaním nepoškodeného a kompletného tovaru na adresu e-shopu. Pokiaľ sa tak rozhodne, tak:

 • všetky náklady vznikajúce s odstúpením od zmluvy hradí kupujúci
 • musí kupujúci zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho
 • predávajúcim navrátená úhrada za tovar nezahŕňa poplatky za dopravu
 • vrátenie kúpnej ceny je možné iba v prípade, ak tovar kupujúci doručí kompletný a nepoškodený v pôvodnom obale spolu s originálom dokladu o platbe

V prípade práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je smerodajné nariadenia vlády č. 17/1999.

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov kupujúceho. Informácie o ochrane osobných údajov.

Obmedzenie zodpovednosti

Nenesieme zodpovednosť za žiadnu priamu, alebo nepriamu škodu, ktorá vznikla v dôsledku internetového pripojenia na náš e-shop. Správca e-shopu, Prima Fort Kft, nenesie zodpovednost za vzniklú škodu, spôsobenú oneskoreným dodaním tovaru, alebo jeho nedoručením.

Newsletter

Na požiadanie užívateľa na e-mailovú adresu udanú pri registrácii mu bude internetevý obchod zasielať newsletter v tematike, ktorú označil pri registrácii, rovnako ako aj pravidelné informácie o periodických akciách e-shopu.

S prihlásaním sa na odber noviniek užívateľ udeľujete dobrovoľný súhlas so zasielaním informácií týkajúcich sa produktov e-shopu, a zároveň udeľuje súhlas so správou osobných údajov za účelom zasielanie newslettru. Svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať a to odhlásením sa z odberu noviniek.

Sťažnosti, reklámácia

Svoje šťažnosti  môžete podať na e-mailovej adrese: info@zahradavil.eu

Zákazník  môže podať sťažnosť písomne na zákaznícky servis. Žiadosť o informácie a žiadosť o vyjadrenie stanoviska ohľadne fungovania a činnosti e-shopu sa nepovažuje za sťažnosť.

Písomne podaná sťažnosť (vráta elekronicky podanej sťažnosti) bude zodpovedaná pravádzkovateľom e-shopu do 30 dní od podania sťažnosti. K odpovedi bude pripojená aj zápisnica spísaná na základe podanej sťažnosti. V zaznamenanej sťažnosti musí byť uvedené meno a adresa sťažovateľa, a tiež dôvod sťažnosti. Zamietnutie podanej sťažnosti musí prevádzkovateľ odôvodniť, a zároveň upozorniť zákazníka na možnosti právnej nápravy. Kópiu  odpovede je povinný archivovať, a na požiadanie kompetentných úradov predložiť. V zápisnici spísanej prevádzkovateľom e-shopu musia byť uvedené údaje požadované v Zákone o ochrane spotrebiteľa z roku 1997 CLV.

Platforma riešenia sporov online

Platforma je k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sk.htm

Legislatíva

Prevádzkovanie e-shopu prebieha vždy v súlade s platnými právnymi predpismi. V otázkach, v nich neupravených, sú smerodajné ustanovenia Občianskeho zákonníka. V otázkach v súvislosti so zmluvou uzatvorenou na diaľku je smerodajné Nariadenia vlády č. 17/1999. (II.5.).

Oficiálny jazyk na podpísanie obchodnej zmluvy je jazyk maďarský a slovenský.

Nakupovanie

Nákupom na e-shope zahradavil.eu kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane postupu podania objednávky, a že s nimi súhlasí.

Prevádzkovateľ e-shopu zahradavil.eu:

Prima Fort Kft.

1188 Budapest, Rákóczi utca 30/A

Daňové číslo: 14589492-2-43 (HU14589492)

Číslo bankového účtu: 12011409-01733077-00200008 (Raiffeisen Bank)

IBAN: HU22-12011409-01733077-00200008

info@zahradavil.eu

Ochrana osobných údajov
Účel oznámenia o ochrane osobných údajov

Na základe informácií o ochrane osobných údajov upravuje Prima Fort Kft (sídlom: 1188 Budapešť, Rákóczi 30/A) údaje svojej webovej stránky a tiež svoje zásady a spôsob správy ochrany osobných údajov a informuje o tom svojich zákazníkov.

Kontaktné údaje správcu osobných údajov

Meno: Prima Fort Kft.

Sídlo: 1188 Budapešť, Rákóczi 30/A

Emailová adresa: info@zahradavil.eu

Rozsah spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je zaistiť informovanie a servis našim zákazníkom, tak ako právnickým aj fyzickým osobám.

K nákupu na našom eshop-e, pre vystavenie faktúry a dodanie tovaru je potrebné uviesť meno, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, telefónne číslo a emailovú adresu. V prípade právnických osôb môže byť potrebné uviesť aj názov spoločnosti, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo spoločnosti. V prípade, ak zákazník neudá údaje uvedené v tomto bode, naša spoločnosť nebude schopná zrealizovať objednávku zákazníka, pretože tieto údaje sú potrebné k uzatvoreniu a naplneniu kúpno-predajnej zmluvy.

K registrácií do nášho e-shopu je potrebné zadať emailovú adresu, meno, adresu a telefónne číslo. S vyplnením týchto údajov zákazník dobrovoľne súhlasí a svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať.

K zasielaniu údajov dochádza v prípade platby kartou a v priebehu doručenia tovaru.

K prihláseniu sa na odber noviniek je potrebné uviesť meno a emailovú adresu.

Cookies

Naša stránka ukladá do prehliadača používateľa údaje (tzv. cookies). Účelom súboru cookies je zabezpečiť najvyššiu úroveň fungovania stránky, zvýšiť kvalitu užívateľskej skúsenosti a na s tým súvisiace štatistické účely. Zákazník môže cookies zo svojho počítača vymazať, resp. nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby nebolo používanie cookies povolené. Používateľ berie na vedomonie, že v prípade ak cookies nie sú na stránke povolené, fungovanie danej stránky je neúplné.

Údaje návštevnosti e-shopu meria poskytovateľ prostredníctvom služby Google Analytics. V prípade používania našej služby dochádza k zdieľaniu údajov. Zdieľané údaje nie sú použiteľné na identifikáciu subjektu. Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy.

Zákazník môže upraviť spôsob používania cookies vo svojom internetovom prehliadači, môže blokovať alebo vymazať tie, ktoré pochádzajú z e-shopu (a z iných internetových portálov). Za týmto účelom je nutné upraviť nastavenia internetového prehliadača. Spôsob vymazania cookies závisí od používaného internetového prehliadača. Informácie ohľadne vymazania cookies nájdete v internetovom prehliadači v sekcii „Pomoc“.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Časový interval spracovania údajov

Pri odhlásení sa z odberu noviniek budú súčasne vymazané aj osobné údaje zákazníka registrovaného na odber noviniek. 

Podľa zákonných predpisov sa povinne spracovávané údaje uchovávajú v zákonom stanovenej lehote.

Poskytovanie osobných údajov

Pred registrovaním, uložením a spracovaním osobných údajov našich zákazníkov uverejňujeme jasné, informatívne a jednoznačné vyhlásenie, ktoré ich informuje o spôsobe, účeloch a zásadách zhromažďovania údajov.

Prostredníctvom našich kontaktných údajov môže zákazník vyžiadať písomné informácie o tom, aký je právny základ a účel ich zhromaždenia a z akého zdroja a akú dobu spracovávame osobné údaje našich zákazníkov. Môžu byť vyžadované informácie aj o tom, komu zabezpečujeme prístup k osobným údajom alebo komu boli osobné údaje poskytnuté a na základe akého zákona. V tom prípade bude zákazníkovi zaslaný email do 15 dní od dňa podania žiadosti.

O zmene osobných údajov zákazníka (napr. zmena dodacej adresy) môžete požiadať písomnou formou.  

Osobné údaje budú odstránené ak: je spracovanie údajov nezákonné; zákazník požaduje odstránenie svojich osobných údajov; je osobný údaj nesprávny alebo neúplný a tento stav nemôže byť právne napravený za predpokladu, že vypovedanie nie je vylúčené zákonom;  účel spracovania údajov skončil, alebo lehota na uloženie osobných údajov skončila a ak súdny alebo príslušný orgán nariadil zrušenie osobných údajov. 

Opatrenia na ochranu údajov

Prima Fort Kft. osobné údaje uchováva v systéme elektronickej pošty, ktorý je prístupné z počítača, telefónu, resp. z úložiska e-shopu. Potrebnými opatreniami zabezpečuje ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo ich neoprávnenými úpravami. 

Rozsah osôb oprávnených na oboznámenie sa s údajmi

 K zadaným osobným údajom majú prístup zamestnanci Prima Fort Kft, resp. spracovatelia údajov, za účelom plnenia svojich úloh.

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje odovzdáme nasledujúcim spracovateľom:

Prevádzkovateľ a technická pomoc e-shopu:

prevádzkovateľ: UNAS Online Kft.

adresa: Sopron, Kőszegi út 14.

telefónne číslo:  +36-99/200-200 

emailová adresa: unas@unas.hu 

(prístup k celému obsahu e-shopu).

Účtovníctvo:

Názov: Comptador kft

sídlo: 1149 Budapešť, Bíbor utca 9. 7/38

daňové identifikačné číslo:  13037396-2-42 

email: angela.gerzsenyi@comptador.hu

(prístup k faktúram vystaveným zákazníkom).

 

Faktúry (Billingo)

Név: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Adószám: 27926309-2-41

Web: www.billingo.hu

Email: hello@billingo.hu

Adatkezelési szabályzata itt elérhető

 

Doručenie:

 • GLS General Logistics systems Hungary Csomag-Logisztikai kft.

adresa: 2351 Alsónémedi gls európa u.2.

telefónne číslo: +36 1 802-0265

e-mail: info@gls-hungary.com

web: www.gls-hungary.com, 

informácie o ochrane osobných údajov:  https://gls-group.eu/SK/sk/ochrana-osobnych-informacii

subdodávateľ: Csomagpont Logisztika Kft. 

adresa: 1067 Budapest, Szondi utca 15.

email: info@csomagpont.com

informácie o ochrane osobných údajov:  https://csomagpont.com/adatvedelmi-szabalyzat/

(účel/cieľ spracovania osobných údajov: dodanie objednaného produktu.)

 • Zásilkovna s.r.o

adresa: Drahobejlova 1019/27 190 00 Praha 9

e-mail: praha@zasilkovna.cz

web: www.zasilkovna.cz

(prístup k mene, telefónnemu číslu a e-mailovej adresy objednávateľa - k umiestneniu objednaného tovaru v balíkomate)

Platba platobnou kartou:

Meno: Barion Payment Zrt. 
Sídlo: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.  budova I., 5. poschodie, 5.
Číslo MNB (Maďarská Národná Banka) licenie: H-EN-I-1064/2013
Identifikátor inštitúcie elektronických peňazí : 25353192
E-mail: adatvedelem@barion.com,
Telefónne číslo: +36 1 464 70 99

informácie o ochrane osobných údajov: https://www.barion.com/cz/zakaznici/cena-pro-zakaznika/

Odber noviniek:

UAB "mailerlite"

adresa:  paupio 28, Vilnius, Litva

web: www.mailerlite.com

pravidlá ochrany osobných údajov: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávaná v počítači, telefóne a na vyhradenom úložnom priestore vo výhradnom vlastníctve našej firmy. Prístup k úložnému priestoru je možný pomocou hesla, ktoré pozná správca eshop-u. Prístup do počítača a telefónu je chránený heslom.

Ďalšie informácie

 V prípade ak poruší naša spoločnosť zásady spracovania osobných údajov, naši zákazníci môžu uplatniť svoje práva v rámci občianskoprávnej žaloby. Rozhodnutie vo veci žaloby je v kompetencii súdu.

 Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak redpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

Kontaktné údaje :
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
statny.dozor@pdp.gov.sk